Условия за ползване

Общи условия

Този уебсайт се управлява от КлинБГ. В нашия уебсайт, термините „ние“, „нас“, „наш“ се отнасят до КлинБГ. КлинБГ Ви предлага този уебсайт, включително цялата информация, средства и услуги, които са достъпни, като потребител, който е изразил съгласие с всички условия, политики и известия, декларирани в тези условия.

Чрез посещаване на нашия уебсайт и/или закупуването на продукт от нас, вие се ангажирате с нашите Условия за ползване и се съгласявате да се обвържете със следващите правила и условия, упоменати тук и/или достъпни чрез хипервръзка. Тези Условия за ползване се отнасят до всички потребители на този уебсайт, включително (без ограничение) потребители, които само преминават, са доставчици, клиенти и търговци.

Моля, внимателно се запознайте с тези Условия за ползване преди да разгледате или използвате нашия уебсайт. Чрез разглеждане и използване на която и да е част от него, Вие се съгласявате да се обвържете с Условията за ползване. Ако не сте съгласни с всички правила и условия на това споразумение, не можете да разглеждате уебсайта и да използвате неговите услуги.

Новите особености и инструменти, добавени към настоящия магазин, също са предмет на Условията за ползване. Можете да прегледате най-новата версия на Условията за ползване по всяко време на тази страница. Ние запазваме правото да подновяваме, променяме или заменяме която и да е част от Условията за ползване, като публикуваме актуализации и/или промени на нашия уебсайт. Вие поемате отговорността да преглеждате тази страница периодично за промени. Ако продължите да разглеждате или използвате нашия уебсайт, след въвеждането на нови промени, Вие потвърждавате съгласието си за тези промени.

Нашият магазин се стопанисва от Shopify Inc. Те ни снабдяват с вируалната e-commerce платформа, която ни позволява да продаваме нашите продукти и да Ви предоставяме услуги.

Точка 1. - Онлайн условия.

Давайки одобрението си за тези Условия за ползване, вие удостоверявате, че сте на минималната възраст, изисквана от закона.

Не можете да използвате нашите продукти за каквато и да е нелегална или неупълномощена цел, нито пък можете да нарушавате каквито и да е закони във Вашата страна (включително, но не само авторски права).

Не можете да препращате каквито да е вируси или код с разрушителна цел.

Нарушението на което и да е условие ще доведе до незабавното прекъсване на Вашите права.

Точка 2. - Основни условия.

Ние запазваме правото да откажем услуги на който и да е, по което и да е време.

Вашата информация (с изключение на тази относно Вашата кредитна/дебитна карта), може да бъде трансферирана некриптирана и да бъде пренесена през няколко мрежи и да бъде променена, за да се съобрази и адаптира към техническите изисквания на свързващи мрежи или устройства. Информацията за кредитна/дебитна карта винаги е криптирана при трансфер към други мрежи.

Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дупликирате, копирате, продавате, препродавате или експлоатирате която и да е част от Условията, употребата на Условията или достъпа до Условията, или какъвто и да е контакт на уебсайта, чрез който се предава услугата, без изрично писмено позволение от наша страна.

Заглавията, използвани с това споразумение са включени за Ваше удобство и не лимитират или засягат по друг начин тези Условия.

Точка 3. - Точност, пълнота и своевременност на информацията.

Ние не носим отговорност за информация, въведена на нашия уебсайт, която е грешна, непълна и/или неактуална. Материалът, въведен на този сайт е с цел обща информация и той не трябва да се счита за опорна точка или база за вземането на решения, без запознаване с основни, по-точни, по-цялостни или по-своевременни източници на информация. Разчитането на този материал е на Ваш собствен риск.

Този уебсайт съдържа определена минала информация. Тази информация, в частност, не е настояща и се предоставя само за справка. Ние запазваме правото да променяме съдържанието на този уебсайт по всяко време, но нямаме задължение да актуализираме каквато и да е информация на нашия уебсайт. Вие се съгласявате, че е Ваша отговорност да следите за промени на нашия уебсайт.

Точка 4. - Промяна на Условията и цените.

Цените на нашите продукти са обект на промяна, без известие.

Ние запазваме правото да променим или прекратим Условията (или която и да е част от тях), без известие, по всяко време.

Ние не сме отговорни пред Вас или която и да е трета страна за която и да е промяна, ценова промяна, преустановяване или прекратяване на Условията.

Точка 5. - Продукти или услуги.

Определени продукти или услуги могат да бъдат достъпни единствено онлайн, чрез нашия уебсайт. Тези продукти или услуги могат да бъдат в ограничени количества и могат да бъдат върнати или заменени само според нашите Условия за връщане на продукт.

Ние сме подсигурили представянето на цветовете и изображенията на нашите продукти, показани на нашия уебсайт, по възможно най-точния начин. Ние не можем да гарантираме, че представянето на цветовете на Вашия монитор, е точно.

Ние запазваме правото, но не сме длъжни, да ограничим продажбите на нашите продукти или услуги по отношение на който и да е клиент, географски регион или юрисдикция. Можем да упражним това право при всеки отделен случай. Запазваме правото да ограничим количествата на които и да е продукти или слуги, които предлагаме. Всички описания на продукти или цените на продуктите, са обект на промяна по всяко време, без известие, според нашата лична преценка. Запазваме правото да прекратим продажбата на който и да е продукт, по всяко време. Която и да е оферта, за който и да е продукт или услуга, предоставени на този уебсайт, е невалидна, ако е възпрепятствувана.

Ние не гарантираме, че качеството на които да е продукти, услуги, информация или други материали, закупени или придобити от Вас, ще срещне Вашите очаквания, или че които и да е грешки в Условията ще бъдат поправени.

Точка 6. - Точност на фактурирането и информация на профила.

Ние запазваме правото да откажем която и да е поръчка, която направите. Ние можем, по собствена преценка, да ограничим или откажем количествата, поръчани на човек, на домакинство или на поръчка. Тези ограничения могат да включват поръчки, направени от или чрез един и същ потребителски профил, една и съща кредитна/дебитна карта и/или поръчки, които използват един и същ разплащателен адрес за доставка. В случай, че направим промяна или откажем поръчка, може да се опитаме да Ви съобщим за това чрез електронна поща и/или разплащателен адрес/телефонен номер, въведени при направата на поръчката. Запазваме правото да ограничим или забраним поръчки, които, по наша преценка, изглеждат направени от търговци, прекупвачи или дистрибутори.

Вие се съгласявате да предоставите текуща, завършена и точна поръчка и профилна информация за всички поръчки, направени на нашия магазин. Вие се съгласявате незабавно да актуализирате Вашия профил и друга информация, включително Вашия електронен адрес и номера на кредитна/дебита карта, за да можем да завършим Вашите транзакции и да се свържем с Вас, когато е нужно.

За повече информация, моля, прегледайте нашите Условия за връщане на продукт.

Точка 7. - Избираеми услуги.

Ние можем да Ви осигурим достъп до услуги на трети страни, над които ние нямаме контрол или принос.

Вие потвърждавате и се съгласявате, че ние предоставяме достъп до такива услуги „както са“ и „както са достъпни“, без каквито и да е гаранции, репрезентации или условия от какъвто и да е вид и без каквото и да е потвърждение. Ние не носим каквато и да е отговорност от Вашата употреба на избираемите услуги на трета страна.

Употребата на избираеми услуги, представени на този уебсайт, е изцяло на Ваш риск и Ваша лична преценка и Вие трябва да сте сигурни, че сте запознати и че сте съгласни с условията, при които са предоставени услугите от третата страна.

Ние, също така, в бъдеще, можем да предоставим нови услуги и/или нововъведения чрез нашия уебсайт (включително въвеждането на нови услуги и способи). Такива нововъведения и/или услуги ще бъдат обект на тези Условия за ползване.

Точка 8. - Връзки към трети страни.

Определено съдържание, продукти и услуги, достъпни чрез нашите Условия, могат да включват материали на трети страни.

Връзки към трети страни на този уебсайт, могат да Ви пренасочат към уебсайтове на трети страни, които не са свързани с нас. Ние не носим отговорност за съдържанието и не гарантираме за материалите на трети страни на тези уебсайтове или за каквито и да е други материали, продукти или услуги на трети страни.

Ние не носим отговорност за каквато и да е вреда или щета, свързана със закупуването или употребата на стока, услуги, средства, съдържание или други транзакции, направени във връзка с уебсайтове на трети страни. Моля, преглеждайте внимателно политиките и практиките на трети страни и бъдете сигурни, че ги разбирате, преди да направите транзакции. Оплаквания, претенции, притеснения или въпроси, свързани с продукти на трети страни, трябва да бъдат отнесени към тях.

Точка 9. - Потребителски коментари, обратна връзка и друга представена информация.

Ако, по наше искане, Вие изпратите определена информация или, без поискване от нас, изпратите креативни идеи, предложения или други материали, дали онлайн, по имейл, по поща или друг начин, Вие се съгласявате, че ние можем, по всяко време, без ограничения, да редактираме, копираме, публикуваме, дистрибутираме, превеждаме и използваме по всякакъв начин, всякакви коментари, които ни изпратите. Ние нямаме и няма да имаме отговорност да запазваме които и да е коментари в поверителност, да изплащаме компенсации за каквито и да е коментари или да отговаряме на които и да е коментари.

Ние можем, но не сме длъжни, да наблюдаваме, редактираме или премахваме съдържание, което сметнем, по собствена преценка, че е незаконно, обидно, заплашително, клеветническо, порнографско, нецензурно, осъдително или че нарушава интелектуалните качества на която и да е страна, или тези Условия за ползване.

Вие се съгласявате, че Вашите коментари няма да нарушават правата на трети страни, включително авторски права, търговска марка, поверителност, личен живот или други лични или патентни права. Вие, също така, се съгласявате, че Вашите коментари няма да съдържат клеветнически или друг незаконен, обиден или нецензурен материал, или компютърни вируси и друг зловреден софтуер, който може по някакъв начин да наруши извършването на услугата и други, свързани уебсайтове. Не можете да използвате фалшиви имейл адреси, да се представяте за някой друг, или да подвеждате нас или трети страни относно произхода на които и да е коментари. Единствено Вие сте отговорни за коментари, които сте направили и тяхната точност. Ние не поемаме отговорност за коментари, публикувани от Вас или която и да е трета страна.

Точка 10. - Лична информация.

Представената лична информация от Ваша страна се управлява от нашата Политика за поверителност. Моля, запознайте се с нея.

Точка 11. - Грешки, несъответствия и пропуски.

Понякога, на нашия уебсайт или в Условията за ползване, може да има информация, която включва правописни неточности, грешки или пропуски, които могат да бъдат свързани с описанията на продуктите, ценовите листи, промоции, оферти, ценовите листи за доставка, времето за получаване и достъпността. Ние запазваме правото да поправяме всякакви грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информация или да отказваме поръчки, ако някаква информация от Условията за ползване или някой свързан уебсайт са неточни. Това може да се случи по всяко време и без предварително уведомление (дори и след като сте направили поръчка).

Ние нямаме отговорност да актуализираме, променяме или изясняваме информация в Условията за ползване или друг свързан уебсайт, включително без ограничение, информация за цените, освен ако не е изискано от закона. Никакви определени актуализации, посочени в Условията за ползване или свързан уебсайт, трябва да се имат предвид като информация, че Условията за ползване или друг свързан уебсайт са били променяни или актуализирани.

Точка 12. - Забранено ползване.

В допълнение на други забрани, отбелязани в Условията за ползване, е забранено този уебсайт да се използва:

- за незаконни прояви;
- за ходатайстване към участие в незаконни прояви;
- за нарушаване на каквито и да е международни или държавни наредби, правила, закони или местни постановления;
- за нарушаване авторското право или интелектуалната собственост на други;
- за злоупотреба, обида, оклеветяване, сплашване, дискриминиране, на основата на пол, сексуална ориентация, религия, народност, раса, възраст, произход или увреждане;
- за изпращане на грешна или подвеждаща информация;
- за качване или пренасяне на вируси или друг вид зловреден софтуер, който ще или може да бъде използван по начин, който ще наруши функционалността на услугата или на друг свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет;
- за събиране или проследяване на чужда лична информация;
- за спам и други злонамерени онлайн действия;
- за каквито и да е нецензурни или неморални прояви;
- за намеса в или заобикаляне на особеностите за сигурност на услугата или който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет. Запазваме правото да преустановим Вашата употреба на нашата услуга или други свързани уебсайтове, във връзка с нарушаване на която и да е от забранените употреби.

Точка 13. - Отказ от отговорност. Ограничаване на отговорността.

Ние не гарантираме, представяме или поемаме отговорност, че Вашата употреба на нашата услуга ще бъде непрекъсната, своевременна, сигурна или безгрешна.

Не поемаме отговорност, че резултатите, които могат да бъдат постигнати чрез употребата на услугата, ще бъдат точни или надеждни.

Вие се съгласявате, че понякога ние можем да премахваме услугата за неопределени периоди време или да закрием услугата по всяко време, без да Ви уведомяваме.

Вие изрично се съгласявате, че Вашата възможност или невъзможност за употреба на услугата е на Ваш собствен риск. Услугата и всички продукти и услуги, които са Ви предоставени от нас (освен изрично посочените) са предоставени „както са“ и „както са достъпни“ за Ваша употреба, без никакво представяне, гаранции или условия от никакъв вид, дали буквален или косвен, включително всички косвени гаранции или условия на продаваемостта, търговското качество, годността на определена цел, дълготрайността, наименованието и липсата на нарушаемост на авторското право.

По никакъв повод, КлинБГ, нашите управители, служители, филиали, агенти, изпълнители, стажанти, доставчици, доставчици на услуги или лицензодатели носят отговворност за която и да е вреда, загуба, иск или каквито и да е преки, косвени, случайни, наказателни, специални или последващи вреди, включително загубени печалби, загубени приходи, изгубени спестявания, загуба на данни, разходи за замяна или други подобни щети, включени в нашия договор, закононарушение (включително небрежност), стриктна отговорност, произлизащи от Вашата употреба на която и да е услуга или който и да е продукт, използвайки услугата, или за който и да е иск, свързван по какъвто и да е начин с Вашата употреба на услугата на който и да е продукт, включително, но не само, всякакви грешки или пропуски по отношение на цялото съдържание, или която и да е загуба или щета, причинена в резултат на употребата на услугата, или което и да е съдържание (или продукт), които са публикувани, прехвърлени или направени достъпни по какъвто и да е начин чрез услугата, дори и те да са възможни. Тъй като някои юрисдикции не позволяват изключване или ограничение на отговорност за последващи или случайни вреди, в границите на тези юрисдикции, нашата отговорност е ограничена до максималната степен, позволена от закона.

Точка 14. - Обезщетяване.

Вие се съгласявате да обезщетите, защитите и поддържате невредими КлинБГ и нашите дъщерни дружества, филиали, партньори, служители, директори, агенти, изпълнители, лицензодатели, доставчици на услуги, подизпълнители, доставчици, стажанти и невредими от всякакви искове и изисквания, включително от такси на юристи, изискани от която и да е трета страна, заради нарушение на тези Условия за ползване от Ваша страна, или пък от документи, които те могат да включат като референция, или нарушение на който и да е закон или правата на трета страна от Вас.

Точка 15. - Разделност.

В случай, че някоя част от тези Условия за ползване се окаже незаконна, невалидна или неприложима, тази част, въпреки всичко, ще бъде приложима до пълната степен, разрешена от приложимия закон, като неприложимата част ще бъде премахната от тези Условия за ползване. В този смисъл, останалите части няма да имат нарушена валидност или приложимост.

Точка 16. Прекратяване на отношенията.

Задълженията и отговорностите на страните, придобити преди датата на прекратяване на отношенията между страните, трябва да се съхранят след този момент.

Тези условия за ползване са действуващи, освен ако не са прекратени от Вас или от нас. Можете да прекратите следването на тези Условия за ползване по всяко време, като ни уведомите, че не желаете да използвате нашите услуги, или когато спрете да използвате нашия уебсайт.

Ако по наша лична преценка, счетем, че не сте успели да се съобразите с която и да е част или точка на тези Условия за ползване, ние можем да прекратим споразумението си с Вас по всяко време, без известие. Вие ще останете отговорни за всички суми, които дължите преди или до датата на прекратяване и/или можем да откажем Вашия достъп до нашите услуги (или някоя част от тях).

Точка 17. - Цялостно споразумение.

Ако ние не успеем да упражним или приведем в действие някоя част от тези Условия за ползване, това не показва отказ от валидността на въпросната част.

Настоящите Условия за ползване и всички други политики или действащи правила, публикувани от нас на този уебсайт, свързани с услугата, която предоставяме, представляват цялостното споразумение и разбирателство между Вас и нас и определят Вашата употреба на услугата, надхвърляйки всички предишни споразумения, комуникации и предложения, дали писмени или устни, между Вас и нас (включително, но не само, всички предни версии на Условията за ползване).

Всички неясноти в интерпретацията на тези Условия за ползване, не бива да се тълкуват грешно по отношение на съставителя.

Точка 18. - Приложимо право.

Тези Условия за ползване и други отделни споразумения, чрез които предлагаме услуги, ще бъдат уреждани и тълкувани, според законите на Република България.

Точка 19. - Промени в Условията за ползване.

Можете да разглеждате най-новата версия на Условията за ползване на тази страница, по всяко време.

Ние запазваме правото, по наша лична преценка, да актуализираме, променяме или заменяме която и да е част от тези Условия за ползване, като публикуваме актуализации и промени на нашия уебсайт. Ваша е отговорността да проверявате периодично нашия уебсайт за промени. Ако продължите да използвате или разглеждате нашия уебсайт, след публикуването на каквито и да е промени в тези Условия, ние приемаме, че сте съгласни с направените промени.

Точка 20. - Информация за контакт.

Всички въпроси, свързани с Условията за ползване, трябва да бъдат изпращани на hi@klin.bg.

Свържете се с нас
×